43. Az egyesület gazdasági vezetője

– elkészíti a költségvetési javaslatot, s ismerteti azt a vezetőséggel

– gondoskodik a kötelezettségek átutalásáról, kifizetésekről

– megszervezi a tagdíjbeszedést és elszámolást

– gondoskodik a természetbarát érvényesítésről, összhangban a Heves Megyei Természetbarát Szövetséggel

– közreműködik a felszerelési cikkek, eszközök, nyomtatványok beszerzésében

– pénzfelvétel és kifizetés, illetve a bankszámla feletti rendelkezés esetén -az elnökkel, vagy a titkárral együttesen gyakorolt jogérvényesítés alapján- aláírási joggal rendelkezik

– irányítja az egyesület gazdálkodását és a pénztári bizonylatokat a vonatkozó törvények betartásával vezeti

– gondoskodik – ha van – kulcsosház, turista menedékház, turista szálló üzemeltetéséről

– összeállítja a pénzügyi és gazdasági beszámolókat

feladatait az egyesület vezetőségével kötött megállapodás szerint látja el, mely történhet:

Társadalmi munkában,

Megbízási szerződéssel vagy,

Munkaviszonyban.

44. Az egyesület túrafelelősei

/ a feladatok sokrétűsége okán a közgyűlés két túrafelelőst választ, akik azonos jog és feladatkörrel rendelkeznek /

– részt vesznek a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában

– szervezik az eseménynaptárban feltüntetett túrákat, versenyeket, utazásokat s gondoskodnak a túravezetők kijelöléséről

– a rendezvényeken személyre szabott feladatokat látnak el

– felelősök a túrák zavartalan lebonyolításáért, szükség esetén a verseny útvonalán biztonsági őröket jelölhetnek ki

– a túrafelelősök, amennyiben túravezetői vizsgával rendelkeznek, úgy kötelesek levezetni a rájuk eső túrákat

– rendszeres kapcsolatot tartanak az egyesület tagságával, s a programokról időben tájékoztatják őket

– megszervezik az utazásokat, adott esetben a szállásokról is gondoskodnak

– feladataikat társadalmi munkában látják el

45. Az egyesület ifjúsági felelőse

– részt vesz a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában

– gondoskodik az egyesület utánpótlásáról, felkelti az ifjúság figyelmét, érdeklődését a természetjárás szépségei iránt

– rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, s azokkal a szülőkkel, akiknek gyermekei részt vesznek az egyesület programjaiban és tagjai az egyesületnek

– gondoskodik arról, hogy az ifjúság megtalálja helyét a természetben, s elősegíti a fiatalok fejlődését, továbbmenetelét

– aktívan közreműködik a nyári táborok megszervezésében

– feladatait társadalmi munkában látja el

Oldalak: 1 2 3 4 5 6